Theorie examen

Voorafgaand aan het praktijkexamen dient de cursist het theoriecertificaat te hebben behaald. Het theorie-examen is goed voor te bereiden m.b.v. de theorieboeken die bij mij te koop zijn. Een set theorieboeken (tekst en oefenvragen), is bij mij te koop voor +/- €45,– (afhankelijk van de op dat moment geldende prijzen). Ook na het behalen van het autorijbewijs is deze set boeken een handig naslagwerk.

Je kunt tevens op internet nog verscheidene theorie-examens oefenen.

Indien je boeken van vrienden of kennissen kunt lenen is het verstandig te informeren of deze boeken niet achterhaald zijn. Voor de zekerheid kun je eerst even contact opnemen met mij of het CBR.

 
Het theorie-examen bestaat uit 65 vragen:

verkeersregels (30 vragen)
verkeersinzicht (10 vragen)
gevaarherkenning (25 vragen)

Van de verkeersregels en het verkeersinzicht samen moeten er minimaal 35 vragen goed zijn. Er moeten minimaal 13 vragen goed zijn van de gevaarherkenning.

 
Verkeersregels:

Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst.

Verkeersinzicht:

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

Gevaarherkenning:

* remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
* gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
* of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid)

 
Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet!

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je bijv. zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).
Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direkt mee; als je zakt, krijg je het uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord.
Voor vragen of onduidelijkheden kun je terecht bij de autorijschool of het CBR.

Je moet in het bezit zijn van een geldig theorie-certificaat op de dag van je tussentijdse toets of praktijkexamen. Zonder het theorie-certificaat kun je dus al wel beginnen met je praktijklessen, al is het verstandig er niet al te lang mee te wachten. Je theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.

 
Meenemen naar theorie-examen:

een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs.
reserveringsnummer